Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a városi címer és zászló használatáról szóló 32/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 10 - 2019. 07. 11

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a városi címer és zászló használatáról szóló 32/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.07.10.

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában kapott feladatköre alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerint eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva a városi címer és zászló használatáról szóló 32/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A városi címer és zászló használatáról szóló 32/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdése az alábbi j) ponttal egészül ki:

j) helyi,térségi és országos kulturális, sport és közösségi rendezvények kapcsán egyenfelsőruházat készítéséhez

2. § (1) Az Ör. 4.§ (1) bekezdés "2.§ (2) bekezdés c), e), f), h), i) pontjaiban" szövegrésze helyébe a "2.§ (2) bekezdés c),e),f),h),i),j) pontjaiban" szövegrész lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. július 11. napjával.