Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 12 - 2018. 03. 13

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.03.12.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20) önkormányzati rendelet( továbbiakban: Ör.) 30. § (2) bekezdés „a kihirdetésének napját” szövegrész helyébe „ a kihirdetésének időpontját” szövegrész lép.

2. § Az Ör. 76. §(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

76.§ (2) Hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet.

3. § A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. február 20. napjától kell alkalmazni.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. március 13. napjával.