Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 28 - 2019. 10. 29

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.10.28.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) 43. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

43.§ (1) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
a./ Humánágazati Bizottság 5 fő ( 3 képviselő + 2 külső)
b./ Pénzügyi Bizottság 5 fő ( 3 képviselő + 2 külső)
c./ Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 5 fő ( 3 képviselő + 2 külső)

2. § Az SzMSz 46. § (5)- (6) bekezdése „Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság” szövegrésze helyébe „Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép.

3. § Az SzMSz 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet kihirdetése napján 14 óra 18 perckor lép hatályba.

1. melléklet

A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök
Humánágazati Bizottságra átruházott hatáskörök
Munkaügyi ágazat

1. Intézményirányítással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 2011. évi CXCV. tv 9. § b) - a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában

2. 2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ vonatkozásában

3. 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) d)

Köznevelési ágazat

1. Közneveléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 2011. évi CXC. tv. 25. § (4)

2. 2011. évi CXC. tv. 26. § (1)

3. 2011. évi CXC. tv. 49. § (3)

4. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) b)

5. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) h)

6. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) i)

Művelődési ágazat

1. Közművelődéssel ,közgyűjteménnyel, művészeti tevékenységgel, testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 1991. évi XX. tv. 109. § (1) - javaslatot tesz a művészeti alkotás elhelyezésére

2. 1991. évi XX. tv. 111. § (1)

3. 1991. évi XX. tv. 121. § a) - javaslatot tehet a támogatásra

4. 1991. évi XX. tv. 121. § b) - javaslatot tehet a támogatásra

5. 2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - a közművelődési intézmény vonatkozásában

6. 2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - Encs Városi Sportközpont vonatkozásában

2. Könyvtár működtetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 1997. évi CXL. tv. 56. § (4)

2. 1997. évi CXL. tv. 58. § (3)

3. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) a)

4. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) b) - az SZMSZ vonatkozásában

5. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) d)

6. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) g)

7. 1997. évi CXL. tv. 78/I. § (3)

8. 1997. évi CXL. tv.78/I. § (4) a)

9. 1997. évi CXL. tv.78/I. § (4) b) - SZMSZ és éves munkaterv vonatkozásában

10. 6/2001. (I. 17.) Korm. rend. 4. §

Népjóléti ágazat

1. Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 16/A. § (1) Kialakítja a támogatás

szempontrendszerét, dönt az egyes támogatási összegekről, és odaítéli a támogatást.

2. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 1997. évi CLIV. tv. 155. § (1) a) és g) - szakmai felügyelet és ellenőrzés vonatkozásában

2. 1997. évi CLIV tv. 155. § (1) f)

3. 1997. évi CLIV. tv. 153. § (1) c)

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök

Munkaügyi ágazat

1. Polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlásához kapcsolódó feladat-és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 2011. évi CXCIX. tv. 225/C. § (2) - az ütemezett szabadság kiadása, engedélyezése vonatkozásában

Környezetvédelmi és területfejlesztési ágazat

1. Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 1995. évi LIII. tv.46. § (1) f)

2. 1995. évi LIII. tv. 48. § (3)

3. 1995. évi LIII. tv. 54. § (2) - Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében, fejlesztésében.

4. 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) a)

5. 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) c)

Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat

1. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. 1988. évi I. tv. 31. § (1)

2. 1988. évi I. tv. 31. § (2)

3. 1988. évi I. tv. 34. § (2)

4. 1988. évi I. tv. 43. § (1)

5. 20/1984. (XII. 21.) KM rend. 2. § (5)

6. 20/1984. (XII.21.) KM rend. 2. § (9)

2. Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. 24. § (1)

2. 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. 25. § (1)

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 29. napjával.