Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról és kihirdetéséről szóló 3/2005.(I.19.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2007. 09. 18 - 2007. 09. 18

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról és kihirdetéséről szóló 3/2005.(I.19.) Ör. sz. rendelet módosításáról1

2007.09.18.

Encs város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ szerint kapott felhatalmazás alapján és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról és kihirdetéséről szóló 3/2005. (I.29.) Ör. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A 3/2005.(I.29.) Ör. sz. rendelet melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2007. szeptember 19. napjával.