Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2015. (IX.10.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 17

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2015. (IX.10.) rendelet módosításáról

2022.03.17.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, és 41. § (3) bekezdés c)-e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőeket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. március 16-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.