CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2022.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL

Hatályos: 2022. 03. 01 - 2023. 01. 01

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2022.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL

2022.03.01.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. január 1-jétől 51.000.-Ft-ban állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba és 2023. január 1-jén hatályát veszti.