Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1991. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a motorcsónak közlekedés szabályairól

Hatályos: 1993. 06. 01 - 2003. 12. 17

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1991. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a motorcsónak közlekedés szabályairól

1993.06.01.

1. § (1) A Holt-Körös teljes területén (Kákafoki és Bikazugi Holtág) belső égésű motorral vízijárművet közlekedtetni tilos.

(2) A fenti tilalom alól kivétel:

a) az engedély alapján működtetett sétahajó,

b) a kajak-kenu szakosztályoknak az edzések irányítására szolgáló motorcsónakja,

c) a rendészeti, az ellenőrző és a kezelői feladatokat ellátó szervek motoros járműve,

d) egyéb motorcsónak tudományos, kutatási célokra, előzetes bejelentés mellett.1

(3) A (2) bekezdésben foglalt kivétel csak akkor érvényes, ha a jármű céljának megfelelően és 20 km/ó-nál nem nagyobb sebességgel közlekedik.

2. § Az elektromos meghajtású vízijárművek max. 10 km/ó sebességgel közlekedhetnek.

3. § (1) Szabálysértést követ el és 3.000,-Ft-ig – 1991. augusztus 1-jétől 10.000,-Ft-ig – terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a jelen rendeletben foglaltakat megszegi.

(2) A szabálysértés elkövetőjére 500,-Ft-ig terjedő helyszíni bírság is kiszabható.

(3) a rendeletben foglaltak ellenőrzésére, helyszíni bírságolására a Rendőrség és a közterületfelügyelő jogosult.

(4) Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, ezzel egyidejűleg Szarvas Város és Békésszentandrás Nagyközség tanácsának 1/1980.sz. közös rendelete hatályát veszti

(5) A rendeletet a Szarvas és Vidéke újságban közhírré kell tenni.

1

Kiegészítette: 8/1993.(V.24.) ör. Hatályos: 1993.06.01-től