Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1991. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a motorcsónak közlekedés szabályairól

Hatályos: 2003. 12. 19 - 2004. 06. 23

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1991. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a motorcsónak közlekedés szabályairól

2003.12.19.

1. § (1) A Holt-Körös teljes területén (Kákafoki és Bikazugi Holtág) belső égésű motorral vízijárművet közlekedtetni tilos.

(2) A fenti tilalom alól kivétel:

a) az engedély alapján működtetett sétahajó,

b) a kajak-kenu szakosztályoknak az edzések irányítására szolgáló motorcsónakja,

c) a rendészeti, az ellenőrző és a kezelői feladatokat ellátó szervek, valamint az önkormányzattal kötött külön megállapodásban foglal feltételekkel a vízi mentőszolgálat motoros járműve,1

d) egyéb motorcsónak tudományos, kutatási célokra, előzetes bejelentés mellett.2

(3) A (2) bekezdésben foglalt kivétel csak akkor érvényes, ha a jármű céljának megfelelően és 20 km/ó-nál nem nagyobb sebességgel közlekedik.

2. § Az elektromos meghajtású vízijárművek max. 10 km/ó sebességgel közlekedhetnek.

3. § (1) Aki a rendeletbe foglalt szabályokat megszegi és a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, melyet az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Korm.r. 56.§ d) pontja alapján kell elbírálni.3

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, ezzel egyidejűleg Szarvas Város és Békésszentandrás Nagyközség tanácsának 1/1980.sz. közös rendelete hatályát veszti

(3) A rendeletet a Szarvas és Vidéke újságban közhírré kell tenni.4

1

Módosította: 36/2003.(XII.19.) 1.§ Hatályos: 2003.XII.19-től

2

Kiegészítette: 8/1993.(V.24.) ör. Hatályos: 1993.06.01-től

3

Módosította: 36/2003.(XII.19.) ör. 2.§ Hatályos: 2003.12.19.-től

4

Az eredeti (2) és (3) bekezdést hatályon kívül helyezte, a (4) és (5) bekezdés számozását módosította: 36/2003.(XII.19.) ör. 3.§ Hatályos: 2003.XII.19-től