Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1991. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a motorcsónak közlekedés szabályairól

Hatályos: 2004. 06. 25 - 2011. 08. 17

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1991. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a motorcsónak közlekedés szabályairól

2004.06.25.

1. § (1) A Holt-Körös teljes területén (Kákafoki és Bikazugi Holtág) belső égésű motorral vízijárművet közlekedtetni tilos.

(2) A fenti tilalom alól kivétel:

a) az engedély alapján működtetett sétahajó,

b) a kajak-kenu szakosztályoknak az edzések irányítására szolgáló motorcsónakja,

c) a rendészeti, az ellenőrző és a kezelői feladatokat ellátó szervek, valamint az önkormányzattal kötött külön megállapodásban foglal feltételekkel a vízi mentőszolgálat motoros járműve,1

d) egyéb motorcsónak tudományos, kutatási célokra, előzetes bejelentés mellett.2

e) az önkormányzat tulajdonát képező vagy használatában álló, életmentési, katasztrófa elhárítási és közbiztonsági célú feladatok motoros járműve.3

(3) A (2) bekezdésben foglalt kivétel csak akkor érvényes, ha a jármű céljának megfelelően és 20 km/ó-nál nem nagyobb sebességgel közlekedik.

2. § Az elektromos meghajtású vízijárművek max. 10 km/ó sebességgel közlekedhetnek.

3. § (1) Aki a rendeletbe foglalt szabályokat megszegi és a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, melyet az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Korm.r. 56.§ d) pontja alapján kell elbírálni.4

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, ezzel egyidejűleg Szarvas Város és Békésszentandrás Nagyközség tanácsának 1/1980.sz. közös rendelete hatályát veszti

(3) A rendeletet a Szarvas és Vidéke újságban közhírré kell tenni.5

1

Módosította: 36/2003.(XII.19.) 1.§ Hatályos: 2003.XII.19-től

2

Kiegészítette: 8/1993.(V.24.) ör. Hatályos: 1993.06.01-től

3

Kiegészítette: 23/2004.(VI.25.) ör. Hatályos: 2004.VI.25-től

4

Módosította: 36/2003.(XII.19.) ör. 2.§ Hatályos: 2003.12.19.-től

5

Az eredeti (2) és (3) bekezdést hatályon kívül helyezte, a (4) és (5) bekezdés számozását módosította: 36/2003.(XII.19.) ör. 3.§ Hatályos: 2003.XII.19-től