Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1991. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a motorcsónak közlekedés szabályairól

Hatályos: 2012. 05. 30

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1991. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a motorcsónak közlekedés szabályairól

2012.05.30.

1. § (1) A Holt-Körös teljes területén (Kákafoki és Bikazugi Holtág) belső égésű motorral vízijárművet közlekedtetni tilos.

(2) A fenti tilalom alól kivétel:

a) az engedély alapján működtetett sétahajó,

b) a kajak-kenu szakosztályoknak az edzések irányítására szolgáló motorcsónakja,

c) a rendészeti, az ellenőrző és a kezelői feladatokat ellátó szervek, valamint az önkormányzattal kötött külön megállapodásban foglal feltételekkel a vízi mentőszolgálat motoros járműve,1

d) egyéb motorcsónak tudományos, kutatási és kulturális célokra, előzetes bejelentés mellett.2

e) az önkormányzat tulajdonát képező vagy használatában álló, továbbá a Víziszínház biztonságos működtetéséhez szükséges életmentési, katasztrófa-elhárítási és közbiztonsági célú feladatok motoros járműve.3

(3) A (2) bekezdésben foglalt kivétel csak akkor érvényes, ha a jármű céljának megfelelően és 20 km/ó-nál nem nagyobb sebességgel közlekedik.

2. § Az elektromos meghajtású vízijárművek max. 10 km/ó sebességgel közlekedhetnek.

3. § (1)4

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, ezzel egyidejűleg Szarvas Város és Békésszentandrás Nagyközség tanácsának 1/1980.sz. közös rendelete hatályát veszti

(3) A rendeletet a Szarvas és Vidéke újságban közhírré kell tenni.5

1

Módosította: 36/2003.(XII.19.) 1.§ Hatályos: 2003.XII.19-től

2

Kiegészítette: 8/1993.(V.24.) ör. Hatályos: 1993.06.01-től Módosította: 14/2011.(VIII.19.) ör. 1.§ Hatályos: 2011.VIII.19-től

3

Kiegészítette: 23/2004.(VI.25.) ör. Hatályos: 2004.VI.25-től Módosította: 14/2011.(VIII.19.) ör. 2.§ Hatályos: 2011.VIII.19-től

4

Hatályon kívül helyezte: 16/2012.(V.18.) ör. 18.§ i) Hatálytalan: 2012.V.30.

5

Az eredeti (2) és (3) bekezdést hatályon kívül helyezte, a (4) és (5) bekezdés számozását módosította: 36/2003.(XII.19.) ör. 3.§ Hatályos: 2003.XII.19-től