Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/1995. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a külterületi ivóvízvezeték-hálózat fejlesztéséről és a vezetékekre csatlakozás feltételeiről

Hatályos: 2004. 01. 01

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/1995. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a külterületi ivóvízvezeték-hálózat fejlesztéséről és a vezetékekre csatlakozás feltételeiről

2004.01.01.

Szarvas Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az általa elhatározott külterületi ivóvízvezeték-hálózat építés forrásoldalának biztosítása, valamint az érdekelt ingatlantulajdonosok azonos teherviselése érdekében a következő rendeletet alkotja:1

1. § A rendelet célja az önkormányzati beruházásban megvalósult-, valamint a rendelet hatályba lépését követően megvalósuló vízvezetékekre történő utólagos csatlakozások egységes szabályozása.

2. § (1) E rendelet alapján Szarvas város külterületén – üzemelő -, ill. üzemelésre alkalmas vízvezetékre magánszemély abban az esetben köthet rá, ha az ingatlana előtt megvalósult ivóvízvezeték építési költségeihez a (2) bekezdésben meghatározott összeggel hozzájárult.

(2) 2Az (1) bekezdés szerinti fejlesztési hozzájárulás összege 2004. évben 25.000,-Ft, azaz Huszonötezer 00/100 forint, mely ÁFA-t nem tartalmaz. A hozzájárulás összegét minden év január 1-jén a KSH által kiadott éves inflációs rátával korrigálni kell.

(3) A későbbiekben az ingatlan tulajdonosa, (használója, haszonélvezője) a kiépített vízvezetékre akkor köthet rá, ha a fejlesztési hozzájárulást előzetesen Szarvas Város Önkormányzata számlájára befizeti.

(4) A bekötő vezeték kiépítésével kapcsolatos összes költség a magánszemélyt terheli, az nem része a fejlesztési hozzájárulásnak.

3. § A külterületi ivóvízvezeték-hálózat üzemeltetője – az adott vezeték üzembehelyezésétől számított 10 éven belül – új fogyasztói bekötést csak a Szarvas Város Polgármesteri Hivatala által kiadott igazolás alapján végezhet.

4. § Az utólagos csatlakozásokkal összefüggésben befizetett hozzájárulások összege kizárólag a külterületi ivóvízvezetékek és az ellátást javító összekötő vezetékek építésére fordítható.

5. § (1) Ez a rendelet 1995. október hó 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

Módosította a 42/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1.§-a Hatályos : 2004. január 1-től

2

Módosította a 42/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése Hatályos: 2004. január 1-től