Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 04- 2022. 09. 03

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

2022.03.04.

Úrhida Község Önkormányzat képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Úrhida Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 072 626 831 Ft-ban hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 072 626 831 forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét 266 761 723 Ft-ban,

b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 308 891 277 Ft-ban,

c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét 0 Ft-ban,

d) a közhatalmi bevételek összegét 38 880 000 Ft-ban,

e) az intézményi működési bevételek összegét 29 554 541 Ft-ban,

f) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,

g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,

h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,

i) az előző évi maradvány összegét 196 252 000 Ft-ban,

j) a felhalmozási hitel összegét 0 Ft-ban,

k) az irányítószervi támogatás összegét 232 287 290 Ft-ban,

határozza meg.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit 768 994 554 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok bevételeit 303 632 277 Ft-ban

határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások költségvetési összegét 399 395 873 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 199 159 573 Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 29 856 872 Ft-ban,

ac) dologi jellegű kiadások összegét 76 960 914 Ft-ban,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8 607 000 Ft-ban,

ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 84 811 514 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 430 995 000 Ft-ban, melyből

ba) a beruházások összegét 0 Ft-ban,

bb) a felújítások összegét 430 995 000 Ft-ban,

c) a kölcsönök költségvetési összegét 0 Ft-ban,

d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 Ft-ban,

e) a finanszírozási kiadások összegét 242 235 958 Ft-ban, melyből az

ea) az előző évi megelőlegezés összegét 9 948 668 Ft-ban,

eb) az irányítószervi támogatás összegét 232 287 290 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 072 276 831 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 350 000 Ft-ban,

c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 0 Ft-ban

határozza meg.

6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 59 545 000 Ft-ban, melyből

a) az általános tartalék összegét 0 Ft-ban,

b) a céltartalék összegét 59 545 000 Ft-ban

határozza meg.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

7. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 95 967 626 Ft-ban állapítja meg.

8. § A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

a) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 0 Ft-ban,

b) az intézményi működési bevétel összegét 0 Ft-ban,

c) az előző évi maradvány összegét 0 Ft-ban,

d) az irányítószervi támogatás összegét 95 967 626 Ft-ban

határozza meg.

9. § A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül

a) a működési kiadások összegét 95 967 626 Ft-ban, melyből a

aa) a személyi jellegű kiadások összegét 73 289 843 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13 566 311 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét 8 200 000 Ft-ban,

ad) az egyéb működési célú kiadások összegét 911 472 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 0 Ft-ban

határozza meg.

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 14 főben határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

5. Az Önkormányzat saját költségvetése

11. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 831 740 000 Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

a) a normatív támogatás összegét 266 761 723 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 308 891 277 Ft-ban,

c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét 0 Ft-ban,

d) a közhatalmi bevételek összegét 38 880 000 Ft-ban,

e) az intézményi működési bevétel összegét 20 955 000 Ft-ban,

f) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,

g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,

h) a kölcsönök megtérülésének összegét 0 Ft-ban,

i) az előző évi maradvány összegét 196 252 000 Ft-ban,

határozza meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 528 107 723 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 303 632 277 Ft-ban határozza meg.

13. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét 158 509 042 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 26 910 000 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3 679 000 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét 35 413 000 Ft-ban,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 8 607 000 Ft-ban,

ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 83 900 042 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadás összegét 430 995 000 Ft-ban, melyből a

ba) a beruházási kiadások összegét 0 Ft-ban,

bb) a felújítási kiadások összegét 430 995 000 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadások összegét 242 235 958 Ft-ban, melyből

ca) az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 9 948 668 Ft-ban,

cb) az irányítószervi támogatás összegét 232 287 290 Ft-ban

határozza meg.

(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 831 390 000 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 350 000 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) Az Önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 9,5 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzatban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 főben határozza meg.

6. Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde költségvetése

15. § A képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési főösszegét 144 919 205 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 136 319 664 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 8 599 541 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a maradvány összegét 0 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 144 919 205 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

17. § (1) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét 144 919 205 Ft-ban, melyből

aa) a személyi jellegű kiadások összegét 98 959 730 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 12 611 561 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét 33 347 914 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban, melyből

ba) a beruházási kiadások összegét 0 Ft-ban,

bb) a felújítási kiadások összegét 0.-Ft-ban

határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 144 919 205 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. § (1) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszámát 21 főben határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündérkert Óvodában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

19. § (1) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.

(2) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a polgármester 300.000.- forint értékhatárig dönthet, a képviselő-testület utólagos, legkésőbb a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő tájékoztatása mellett.

20. § A 19. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

8. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

21. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.

22. § (1) Az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja folyószámlahitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(3) Az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

23. § A köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 240.000.- Ft/fő.

9. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

24. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében

a) az intézményi költségvetésben megtervezett valamennyi beszerzésnél ajánlatkérő az intézmény és nevében eljár az intézményvezető,

b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal és nevében eljár a jegyző,

c) az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél a Úrhida Község Önkormányzat beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, míg a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

10. A rendelet mellékletei

25. § A képviselő-testület

a) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete,

b) az önkormányzat bevételeinek kimutatását a rendelet 2. melléklete,

c) az önkormányzat kiadásainak kimutatását a rendelet 3. melléklete,

d) a költségvetésben kimutatott hiány/többlet finanszírozásának módját a rendelet 4. melléklete,

e) a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 5. melléklete,

f) a felhalmozási és felújítási célú kiadásokat, a tartalék összegét a rendelet 6. melléklete,

g) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 7. melléklete,

h) az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete,

i) az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 9. melléklete,

j) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 10. melléklete,

k) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a rendelet 11. melléklete,

l) az önkormányzat 2022. évi közvetlen és közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 12. melléklete,

m) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 13. melléklete,

n) az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 14. melléklete

szerint hagyja jóvá.

11. Záró rendelkezések

26. § A rendeletben jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1-től alkalmazhatók.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.