Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

számú rendelete a Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 29 - 2022. 01. 31

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

számú rendelete a Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.29.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

1. § A Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervei: Polgármester, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság, Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal, Jegyző, Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.”

2. § A Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselő-testülete, helyi népszavazás, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján:

a) Pénzügyi Bizottság
b) Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság
c) Ügyrendi Bizottság
d)
e) Polgármester
hozhat.””

3. § A Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A munkaterv tervezetével kapcsolatosan november 25-ig javaslatot tehetnek:

a) települési Képviselők,

b) a Pénzügyi Bizottság, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

c) Alpolgármester,

d) Jegyző,

e) Önkormányzati intézmények vezetői”

4. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2022. január 29-én lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.