Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

számú rendelete a Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 30 - 2022. 01. 31

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

számú rendelete a Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.01.30.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2022. január 29-én lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 31. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.