Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2022. 03. 02 - 2022. 03. 03

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről1

2022.03.02.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi tv. 13. §. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Hatályát veszti A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 17/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet

a)6

b)7

6. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba, és kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet8

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.