Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

A Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének elrendeléséről

Hatályos: 2022. 02. 25

Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

A Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének elrendeléséről

2022.02.25.

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra terjed ki.

2. § (1) Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkarendjében 2022. július 1. – 2022. július 31. (nyári igazgatási szünet) és 2022. december 23. – 2023. január 2. (téli igazgatási szünet) közötti időszakokban igazgatási szünetet rendel el.

(2) (2) bekezdésben foglaltak betartásáról, valamint a lakosság és az érintett társszervek tájékoztatásáról a jegyző gondoskodik.

(3) Az igazgatási szünet idejére a köztisztviselők részére rendes szabadságot kell kiadni oly módon, hogy halaszhatatlan ügyekben biztosított legyen a feladatellátás.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. január 3-án hatályát veszti.