Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 02 - 2020. 10. 03

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2020.10.02.

Aparhant Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-ben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23-24. §-ában (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.05.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
303 304 274,- Ft Költségvetési bevétellel
303 304 274,-Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § A Rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 3.1, 3.2, 3.3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. ,13. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei és tájékoztatói lépnek.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.