Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 03 - 2022. 03. 03

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.03.

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Ez a rendelet 2022. március 3-án lép hatályba.