Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 24 - 2022. 07. 03

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.24.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) e) pontjában és a 151.§ (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ 82) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 3. melléklet és a 4. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Bölcsőde
Férőhelyek száma: 24 fő
A jelenleg beíratott bölcsődei létszám. 23 ő
Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 0 fő
Tartós beteg: 0 fő.
3 vagy több gyermekes: 3 fő.
Gondozási díj fizetésére kötelezett: 20 fő
Átlaglétszám: 16 fő
2022. évi kiadási főösszeg: 41 187 403.-Ft
Normatív támogatás: 29 484 760.-Ft
Szolgáltatási önköltség 16 főre 11 702 643.- Ft
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 11 702 643/ 16= 731 415.- Ft/év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 731 415/ 230nap x20 nap= 63 601.-Ft/hó
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 11 702 643/ 16fő/230 nap= 3180.-Ft/nap
Szolgáltatás intézményi önköltsége 1 főre: 3180.-Ft/nap

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Mini Bölcsődék
Férőhely szám: 15 fő
A jelenleg beíratott létszám: 16 fő
Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 1 fő
Tartós beteg: 0 fő.
3 vagy több gyermekes: 0 fő.
Gondozási díj fizetésére kötelezett: 15 fő
Átlaglétszám: 13 fő
2022. évi kiadási főösszeg: 32 058 066.-Ft /év
Normatív támogatás: 30 332 840.-Ft/év
Szolgáltatási önköltség 13 főre = 32 058 066 – 30 332 840= 1 725 226.-Ft /év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 132 710.-Ft/év
Gondozási napok száma: 230 nap
Szolgáltatás intézményi önköltsége 1 főre: 577.- Ft/nap

2. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1.Óvoda- tízórai, ebéd, uzsonna
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 50 457 579.-Ft
Adagszám: 220 nap x 234 fő= 51 480 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 980,139 Ft/nap/fő

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2.Bölcsőde - reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 1 995 944-Ft
Adagszám: 230 nap x 9 fő= 2 070 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 964,224 Ft/nap/fő

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. Mini Bölcsődék- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 2 570 114.-Ft
Adagszám: 230nap x 12 fő= 2 760 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 931,201 Ft/nap/fő

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd, uzsonna:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 65 278080.- Ft
Adagszám: 185 nap x 306 fő= 56610 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1153 Ft/fő/nap

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5. Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 17 016 668.- Ft
Adagszám: 185 nap x 90 fő= 16 650 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1022 Ft/fő/nap

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 6. pont helyébe a következő pont lép:

„6. Iskola, Gimnázium - ebéd:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 24 296 410.- Ft
Adagszám: 185 nap x 161 fő = 29785 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 816 Ft/fő/nap

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pont helyébe a következő pont lép:

„7. Kollégium- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 4 063 644.- Ft
Adagszám:200 nap x 11 fő=2200 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1847 Ft/fő/nap

8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 8. pont helyébe a következő pont lép:

„8. Munkahelyi étkezés/vendégétkezés(ebéd):
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 18 264 014.- Ft
Adagszám: 249 nap x 35 fő=8715 db/év
185 nap x 38 fő= 7030 db/év
64 nap x 38 fő= 2432 db/év
Mindösszesen adag: 18 177 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1004,787 Ft/fő/nap

3. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1.Bölcsőde:
Számított gondozási intézményi térítési díj: 3180 Ft/nap
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 200 Ft/fő/ nap
A személyi gondozási díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 147-150. §-ainak, valamint a 328/2011. Korm rendelet rendelkezéseinek betartásával.”

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2.Mini Bölcsődék:
Számított gondozási intézményi térítési díj: 577 Ft/nap
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 200 Ft/fő/nap
A személyi gondozási díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 147-150. §-ainak, valamint a 328/2011. Korm rendelet rendelkezéseinek betartásával.”

4. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1.Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 964Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 582 Ft/nap.
458 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 582 Ft/nap”

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2.Mini Bölcsődék (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 931 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 582 Ft/nap.
458 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 582 Ft/nap”

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3.Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 980 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 610 Ft/nap.
480 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 610 Ft/nap”

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4.Iskola (tízórai, ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1022 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 582 Ft/nap.
458 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 582 Ft/nap”

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5.Gimnázium (tízórai, ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1022 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 526 Ft/nap.
414 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 526 Ft/nap”

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. pont helyébe a következő pont lép:

„6.Iskola (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1053 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 657 Ft/nap.
517 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 657 Ft/nap”

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. pont helyébe a következő pont lép:

„7.Gimnázium (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1053 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 601 Ft/nap.
473 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 601 Ft/nap”

8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. pont helyébe a következő pont lép:

„8.Iskola menza (ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 816 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 432 Ft/nap.
340 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 432 Ft/nap”

9. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. pont helyébe a következő pont lép:

„9. Gimnázium menza (ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 816 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 452 Ft/nap.
356 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 452 Ft/nap”

10. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 10 pontja helyébe a következő pont lép:

„10. Kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1847 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 1021 Ft/nap.
804Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 1021 Ft/nap
A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 150. §, valamint a 151. § (4) bekezdése rendelkezéseinek betartásával.

A

B

1.

Nevelési-oktatási intézményi ellátás

Megállapított intézményi térítési díj (nyersanyagnorma+ÁFA)

2.

Bölcsődei (2.1 - 2.4)

458 Ft/nap + ÁFA

2.1.

reggeli

110 Ft/nap+ÁFA

2.2

tízórai

57 Ft/nap + ÁFA

2.3.

meleg ebéd

233 Ft/nap + ÁFA

2.4.

uzsonna

58 Ft/nap + ÁFA

3.

Óvodai gyermekétkeztetés (3.1-3.3)

480 Ft/nap + ÁFA

3.1

tízórai

97 Ft/nap + ÁFA

3.2

meleg ebéd

286 Ft/nap + ÁFA

3.3

uzsonna

97 Ft/nap + ÁFA

4.

Iskolai gyermekétkeztetés (4.1 - 4.3)

517 Ft/nap+ ÁFA

4.1.

tízórai

118 Ft/nap + ÁFA

4.2.

meleg ebéd

340 Ft/nap + ÁFA

4.3

uzsonna

59 Ft/nap + ÁFA

5.

Gimnáziumi, Kollégiumi étkezés (5.1 -5.5)

804 Ft/nap+ ÁFA

5.1.

reggeli

125 Ft/nap+ ÁFA

5.2.

tízórai

58 Ft/nap+ÁFA

5.3

meleg ebéd

356 Ft/nap+ ÁFA

5.4.

uzsonna

59 Ft/nap+ÁFA

5.5

vacsora

206 Ft/nap+ ÁFA”