Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 24 - 2022. 03. 24

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.24.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) e) pontjában és a 151.§ (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ 82) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3)1

(4)2

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 3. melléklet és a 4. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Bölcsőde
Férőhelyek száma: 24 fő
A jelenleg beíratott bölcsődei létszám. 23 ő
Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 0 fő
Tartós beteg: 0 fő.
3 vagy több gyermekes: 3 fő.
Gondozási díj fizetésére kötelezett: 20 fő
Átlaglétszám: 16 fő
2022. évi kiadási főösszeg: 41 187 403.-Ft
Normatív támogatás: 29 484 760.-Ft
Szolgáltatási önköltség 16 főre 11 702 643.- Ft
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 11 702 643/ 16= 731 415.- Ft/év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 731 415/ 230nap x20 nap= 63 601.-Ft/hó
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 11 702 643/ 16fő/230 nap= 3180.-Ft/nap
Szolgáltatás intézményi önköltsége 1 főre: 3180.-Ft/nap

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Mini Bölcsődék
Férőhely szám: 15 fő
A jelenleg beíratott létszám: 16 fő
Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 1 fő
Tartós beteg: 0 fő.
3 vagy több gyermekes: 0 fő.
Gondozási díj fizetésére kötelezett: 15 fő
Átlaglétszám: 13 fő
2022. évi kiadási főösszeg: 32 058 066.-Ft /év
Normatív támogatás: 30 332 840.-Ft/év
Szolgáltatási önköltség 13 főre = 32 058 066 – 30 332 840= 1 725 226.-Ft /év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 132 710.-Ft/év
Gondozási napok száma: 230 nap
Szolgáltatás intézményi önköltsége 1 főre: 577.- Ft/nap

2. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1.Óvoda- tízórai, ebéd, uzsonna
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 50 457 579.-Ft
Adagszám: 220 nap x 234 fő= 51 480 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 980,139 Ft/nap/fő

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2.Bölcsőde - reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 1 995 944-Ft
Adagszám: 230 nap x 9 fő= 2 070 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 964,224 Ft/nap/fő

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. Mini Bölcsődék- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 2 570 114.-Ft
Adagszám: 230nap x 12 fő= 2 760 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 931,201 Ft/nap/fő

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd, uzsonna:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 65 278080.- Ft
Adagszám: 185 nap x 306 fő= 56610 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1153 Ft/fő/nap

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5. Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 17 016 668.- Ft
Adagszám: 185 nap x 90 fő= 16 650 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1022 Ft/fő/nap

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 6. pont helyébe a következő pont lép:

„6. Iskola, Gimnázium - ebéd:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 24 296 410.- Ft
Adagszám: 185 nap x 161 fő = 29785 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 816 Ft/fő/nap

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pont helyébe a következő pont lép:

„7. Kollégium- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 4 063 644.- Ft
Adagszám:200 nap x 11 fő=2200 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1847 Ft/fő/nap

8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 8. pont helyébe a következő pont lép:

„8. Munkahelyi étkezés/vendégétkezés(ebéd):
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 18 264 014.- Ft
Adagszám: 249 nap x 35 fő=8715 db/év
185 nap x 38 fő= 7030 db/év
64 nap x 38 fő= 2432 db/év
Mindösszesen adag: 18 177 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1004,787 Ft/fő/nap

3. melléklet3

4. melléklet4

1

Az 1. § (3) bekezdése a(z) 2. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

2

Az 1. § (4) bekezdése a(z) 2. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

3

A 3. melléklet a(z) 2. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

4

A 4. melléklet a(z) 2. § (2) bekezdés alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.