Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 02

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.03.02.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba, és Hatálybalápését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet8

2. melléklet9

3. melléklet10

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.