Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi illetményalapról

Hatályos: 2021. 12. 31

Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi illetményalapról

2021.12.31.

Ősagárd község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 61. §. (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Nőtincsi közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 46.380 Ft.

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2022. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.