Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről

Hatályos: 2021. 12. 01

Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről

2021.12.01.

Ősagárd község Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. 1. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi önkormányzat a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a.

(2) A helyi önkormányzat a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a.

(3) Az 1. § (1) és 1. § (2) bekezdésben megállapított illetménykiegészítés 2022. évre vonatkozik.

2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a gazdálkodási évben folyamatosan kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.

(3) Ősagárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, 2022. január 1-ján hatályát veszti.