CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2022.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK DEREGULÁCIÓS CÉLÚ HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 02. 28 - 2022. 03. 01

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2022.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK DEREGULÁCIÓS CÉLÚ HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

2022.02.28.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdés és 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének:

a) a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2002.(XI.01.) rendelete,

b) a hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló 11/2004.(XII.21.) rendelete,

c) a hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló 11/2004.(XII.21.) rendelet módosításáról szóló 8/2012.(V.10.) és a 17/2012.(XII.28.) rendeletei,

d) a letelepedési támogatásról szóló 9/2008.(IX.12.) rendelete,

e) közigazgatási hatósági eljárásokban alkalmazandó elektronikus kapcsolattartásról és az átruházott hatáskörökről szóló 5/2009.(IX.29.) rendelete,

f) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.26.) rendelete,

g) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.26.) rendelet módosításáról szóló 7/2010.(IX.23.) és a 2/2011.(IV.14.) rendeletei,

h) a kistérségi szociális intézmények térítési díjainak mértékéről szóló 8/2010.(IX.23.) rendelete,

i) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.24.) rendelete,

j) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.24.) rendelet módosításáról szóló 5/2011.(IX.14.) és az 5/2012.(V.10.) rendeletei,

k) az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2011.(IV.14.) rendelete,

l) a vízi közműből szoláltatott ivóvízdíj megállapításáról szól 8/2011.(XII.13.) rendelete,

m) az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.2.) rendelete,

n) az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.2.) rendelet módosításáról szóló 4/2012.(IV.26.), a 7/2012.(V.10.) és a 3/2013.(V.09,) rendeletei,

o) az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2012.(V.10.) rendelete,

p) az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) rendelete,

q) az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) rendelet módosításáról szóló 6/2013.(IX.30.) és a 4/2014.(V.22.) rendeletei,

r) az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 4/2013.(V.09.) rendelete,

s) az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 5/2014.(V.22.) rendelete.

2. § Ez a rendelet 2022. február 28-án 20 órakor lép hatályba és 2022. március 1-jén hatályát veszti.