Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetése a zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

Hatályos: 2022. 04. 02

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetése a zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

2022.04.02.

Ecséd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2021. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el.

1. § Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: 2021. évi tényleges bevétel: 855 752 440 Ft 2021. évi tényleges kiadás: 551 677 899 Ft

2. § (1) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

(2) A teljesített bevételek és kiadások részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

(3) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait a 3. melléklet alapján hagyja jóvá Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

(4) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei címrendjét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 5. melléklet szerint fogadja el Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

(6) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi vagyonmérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Ecséd Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleti célok szerinti bontásban való mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 8. melléklet szerint fogadja el Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.