Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 02 - 2022. 04. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.04.02.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § A Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet I. Fejezete a 2. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„1. KESZTHELY VÁROS CÍMERÉNEK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATA”

2. § A Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet I. Fejezete az 5. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„2. KESZTHELY VÁROS ZÁSZLÓJÁNAK (LOBOGÓJÁNAK) LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJE”

3. § A Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet I. Fejezete a 8. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„3. A VÁROS JELMONDATA, A JELMONDAT HASZNÁLATÁNAK RENDJE”

4. § A Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet I. Fejezete a 9. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„4. KESZTHELY VÁROS LOGÓIK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJE”

5. § (1) A Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

a) „KESZTHELY VÁROS CÍMERE” alcím címe,

b) „KESZTHELY VÁROS CÍMERÉNEK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATA” alcím címe,

c) „KESZTHELY VÁROS ZÁSZLAJA” alcím címe,

d) „A ZÁSZLÓ (LOBOGÓ) LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJE” alcím címe,

e) „A VÁROS JELMONDATA” alcím címe,

f) „A JELMONDAT HASZNÁLATÁNAK RENDJE” alcím címe,

g) „KESZTHELY VÁROS LOGÓI” alcím címe,

h) „A LOGÓK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJE” alcím címe.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

3. melléklet

2. melléklet

4. melléklet
Keszthely város jelképeinek, valamint közigazgatási elnevezésének használatára vonatkozó díjtételek

1. A város jelképeinek „Keszthely” közigazgatási elnevezésnek kereskedelmi és reklámcélú felhasználása esetén fizetendő díj

1.1. használati díj termék/év nettó 5.000,- +ÁFA

1.2. minimális használati díj évente (termék számától függetlenül) nettó 10.000,- +ÁFA

1.3. esetenkénti felhasználás (pl. rendezvény elnevezése, plakátja) nettó 5.000,- +ÁFA

2. „Keszthely” közigazgatási elnevezés tevékenység folytatásához történő használata esetén egyszeri alkalommal fizetendő nettó 50.000,- +ÁFA ”