Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 03 - 2022. 04. 03

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.04.03.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet7

2. melléklet8

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.