Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 02 - 2022. 04. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.02.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Keszthely Város közigazgatási területén, Keszthely Város Önkormányzata alapellátási körzetei:

a) 1. mellékletben meghatározott háziorvosi körzet,

b) 2. mellékletben meghatározott házi gyermekorvosi körzet,

c) 3. mellékletben meghatározott fogorvosi körzet,

d) 4. mellékletben meghatározott védőnői körzet,

e) 5. mellékletben meghatározott alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti körzet,

f) 6. mellékletben meghatározott iskola-egészségügyi körzet,

g) 7. mellékletben meghatározott iskola védőnői körzet.”

2. § Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat „Balassa Bálint utca” sora és „Bástya utca” sora,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat „Csák György utca” sora és „Csendes köz” sora,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat „Esze Tamás utca” sora,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat „József Attila utca” sora,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat „Kastély utca” sora,

f) 1. mellékletében foglalt táblázat „Korona utca” sora és „Lehel utca” sora,

g) 1. mellékletében foglalt táblázat „Magyar utca” sora,

h) 1. mellékletében foglalt táblázat „Mátyás király utca” sora,

i) 1. mellékletében foglalt táblázat „Nagy Lajos király utca” sora,

j) 1. mellékletében foglalt táblázat „Pál utca” sora,

k) 1. mellékletében foglalt táblázat „Pipáskert utca” sora,

l) 1. mellékletében foglalt táblázat „Táncsics Mihály utca” sora.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 276. sor, „XII. számú körzet” sor, „Balassa Bálint utca” sor, „Bástya utca” sor, „Csák György utca” sor, „Csendes köz” sor, „Esze Tamás utca” sor, „Hévízi út” sor, „József Attila utca” sor, „Kastély utca” sor, „Korona utca” sor, „Lehet utca” sor, „Magyar utca” sor, „Mátyás király utca” sor, „Nagy Lajos király utca” sor, „Pál utca” sor, „Pipáskert utca” sor és „Táncsics Mihály utca” sorral egészül ki:

(I. számú körzet)

XII. számú körzet

Balassa Bálint utca

Bástya utca

Csák György utca

Csendes köz

Esze Tamás utca

Hévízi út

József Attila utca

Kastély utca

Korona utca

Lehet utca

Magyar utca

Mátyás király utca

Nagy Lajos király utca

Pál utca

Pipáskert utca

Táncsics Mihály utca”