Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 03 - 2022. 04. 03

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.03.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.