Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

az otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 09 - 2022. 04. 08

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

az otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.09.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. április 8-án lép hatályba, és 2022. április 9-én hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.