Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 27

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.11.27.

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 328 805 e Ft költségvetési bevétellel, 451 346 e Ft költségvetési kiadással, 130 114 e Ft finanszírozási bevétellel, 7 573 e Ft finanszírozási kiadással-állapítja meg.”

2. § (1) A R. 5.§ helyébe e rendelet 5.§-a lép.

3. § Az Önkormányzatnál valamint a Közös Hivatalnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:

a) teljes munkaidőben foglalkoztatott Polgármester 1 fő Hivatalsegéd 1 fő Mezőőr 1 fő Karbantartó 1 fő Házi segítségnyújtás 2 fő Szociális étkezés 1 fő Családsegítő1 fő- közfoglalkoztatás: segédmunkás 4 fő- közös hivataljegyző: 1 főelőadók 7 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatott traktoros:0,75 fő - közös hivatal:előadó:0,5fő ÖSSZESEN:21,25 fő (2) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal létszám-keretét 2021. január 1-jével az 5. melléklet tartalmazza.

c) A R. 5.) melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

4. § (1) A R. 1.) és 1/A) melléklete helyébe e rendelet 1.) és 1/A melléklete lép. (2) A R. 2.) és 2/A) melléklete helyébe e rendelet 2.) és 2/A melléklete lép. (3) A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép. (4) A R. 5.) melléklete helyébe e rendelet 5.) melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.