Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról

Hatályos: 2017. 06. 30 - 2022. 06. 30

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról

2017.06.30.

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. hivatali helyiség: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.),
2. hivatali munkaidő: a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkarend szerinti munkaidő.

2. § Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben meghatározott munkaszüneti nap kivételével – munkanapon 19:00 óráig, szombaton 09:00 órától 19:00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

3. § Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (3) bekezdésében foglaltak biztosítottak.

4. § A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díja szertartásonként bruttó 25.000,- forint, amely a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt illeti.

5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díja szertartásonként bruttó 35.000,- forint, amely a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt illeti.

6. § A 4. § és 5. § szerinti díjakat az eseményt megelőző 30. munkanapig kell átutalással vagy készpénz átutalási megbízáson a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 11736020-15361514 számú számlaszámára megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az „Anyakönyv” megjelölést, az esküvő helyszínét és időpontját.

7. § A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 15.000,- forint összegű díjazás illeti meg.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

9. § Hatályát veszti Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 11/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete.