Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 9/2014. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 9/2014. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2021.01.01.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Sorokpolány Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. § Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 9/2014. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete hatályát veszi.

2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.