Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 21 - 2022. 04. 23

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.21.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 7.219,- Ft/fő/nap”

2. A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Normatíva: 3.245,- Ft/fő/nap”

3. A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5. A gondozásra számított intézményi térítési díj alapja: 3.554- Ft/fő/nap
(1.,2.,3. pont különbözete)”