Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 13 /2016. (X.05) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 23 - 2022. 04. 23

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 13 /2016. (X.05) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.23.

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: Az 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. § „1.§ A rendelet hatálya az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott érettségi végzettségű köztisztviselőkre terjed ki.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.