Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 26

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.04.26.

Hajós Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. tv. 91. §-ában foglaltak alapján, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Hajós Város Képviselő-testülete az 2021. évi költségvetés végrehajtását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 640.853.307,- Ft bevétellel és az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 516.693.373,- Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint,

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Címrend szerint:

2. § (1) A Hajós Város Önkormányzata bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 1. és 2. mellékletek alapján fogadja el.

(2) A Hajós Város Polgármesteri Hivatalának bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 1. és 2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Hajós Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseit az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Hajós Város Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Hajós Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedéseit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Hajós Város Önkormányzata 2021. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Hajós Város Önkormányzata és költségvetési szervei maradvány kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Hajós Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi teljesítési adatait kormányzati funkciónkénti bontásban a 5. melléklet szerint (5/a,5/b,5/c,.5/d.)szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31- i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint 2.671.833.579,- Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2022. április 26-án lép hatályba.

5. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.