Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2022. 04. 26 - 2022. 07. 04

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2022.04.26.

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a 234. § (3) bekezdés 3) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Hivatal valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselője az alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.