Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hatályos: 2022. 05. 01

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

2022.05.01.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró országos tisztifőorvos és az Országos Kórházi Főigazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat a háziorvosi ellátást két vegyes körzet működtetésével biztosítja.

(2) A háziorvosi körzetek területi beosztását az 1. melléklet határozza meg.

2. § Az Önkormányzat a fogorvosi alapellátást egy vegyes körzet működtetésével biztosítja, mely Taktaharkány nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

3. § (1) Az Önkormányzat a védőnői ellátást három körzet működtetésével biztosítja.

(2) A védőnői körzetek területi beosztását a 2. melléklet határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat iskola-egészségügyi ellátás tekintetében

a) egy iskolaorvosi körzetet állapít meg, mely a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolára terjed ki,

b) egy védőnői körzetet állapít meg, mely a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolára terjed ki.

(2) Az Önkormányzat óvodai-egészségügyi ellátás tekintetében két védőnői körzetet állapít meg, mely a Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsődére terjed ki.

5. § Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 34/2016. (X. 18.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Háziorvosi körzetek

1. háziorvosi körzet:

1.1. Ady Endre utca

1.2. Akácfa utca

1.3. Alkotmány utca 1–17/A és 2–38.

1.4. Bartók Béla utca

1.5. Béke utca (páros oldal)

1.6. Bem utca

1.7. Bocskai utca

1.8. Csalogány utca

1.9. Dankó utca

1.10. Dózsa György utca

1.11. Gárdonyi utca

1.12. Gépállomás utca

1.13. Harangod utca

1.14. Honvéd utca 40–54.

1.15. Hunyadi utca

1.16. Jókai utca

1.17. József Attila utca

1.18. Kazinczy utca 1-22.

1.19. Kodály Zoltán utca 1–37. és 2–38.

1.20. Rákóczi utca

1.21. Zrínyi utca

1.22. Bazsi tanya

1.23. Jajhalom tanya

1.24. Rónahát tanya

2. háziorvosi körzet

2.1. Alkotmány utca 19–73.

2.2. Arany János utca

2.3. Árpád utca

2.4. Attila utca

2.5. Damjanich utca

2.6. Deák utca

2.7. Dohányos tanya

2.8. Erkel Ferenc utca

2.9. Gyöngyvirág utca

2.10. Honvéd utca 1–89. és 2–38.

2.11. Iskola utca

2.12. Kis köz

2.13. Kodály Zoltán utca 39–71. és 40–76.

2.14. Kossuth utca

2.15. Kölcsey Ferenc utca

2.16. Magtár utca

2.17. Magyar utca

2.18. Megyaszói utca

2.19. Móra utca

2.20. Móricz Zsigmond utca

2.21. Munkácsy Mihály utca

2.22. Petőfi utca

2.23. Rásony utca

2.24. Sport utca

2.25. Szabadság utca

2.26. Széchenyi utca

2.27. Szövetkezet utca

2.28. Temető utca

2.29. Toldi utca

2.30. Új tanya 143/5 hrsz.

2.31. Vörösmarty utca

2.32. Zöldág utca

2. melléklet

Védőnői körzetek

1. védőnői körzet

1.1. Arany János utca

1.2. Árpád utca

1.3. Attila utca

1.4. Béke utca

1.5. Damjanich utca

1.6. Dankó Pista utca

1.7. Deák utca

1.8. Gárdonyi utca

1.9. Gépállomás utca

1.10. Iskola utca

1.11. Kis köz

1.12. Kossuth utca

1.13. Magtár utca

1.14. Petőfi utca

1.15. Rásony utca

1.16. Széchenyi utca

1.17. Szövetkezet utca

1.18. Temető utca

1.19. Toldi utca

1.20. Vörösmarty utca

1.21. Zöldág utca

1.22. Zrínyi utca

1.23. Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (Iskola utcai épület)

2. védőnői körzet

2.1. Akácfa utca

2.2. Alkotmány utca

2.3. Arany János utca

2.4. Bocskai utca

2.5. Csalogány utca

2.6. Erkel Ferenc utca

2.7. Gyöngyvirág utca

2.8. Honvéd utca

2.9. Hunyadi utca

2.10. Kazinczy utca

2.11. Kodály utca

2.12. Kölcsey utca

2.13. Magyar utca

2.14. Megyaszói utca

2.15. Móra Ferenc utca

2.16. Móricz Zsigmond utca

2.17. Munkácsy Mihály utca

2.18. Sport utca

2.19. Szabadság utca

2.20. Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (Megyaszói utcai épület)

3. védőnői körzet

3.1. Ady Endre utca

3.2. Bartók Béla utca

3.3. Bem utca

3.4. Dózsa György utca

3.5. Harangod utca

3.6. Jókai utca

3.7. József Attila utca

3.8. Rákóczi utca

3.9. Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola