Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 05. 04 - 2022. 05. 04

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2022.05.04.

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(III.14..) önkormányzati rendelete.

2. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.12..) önkormányzati rendelete.

3. § Hatályát veszti a 13/2020. (VII. 17.) az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(VII.17..) önkormányzati rendelete.

4. § Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2015.(IV.7.) önkormányzatai rendelet módosításáról szóló 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának 11/1996. (IX.23.) sz. rendelete az állattartásról.

6. § Ez a rendelet 2022. május 4-én lép hatályba, és 2022. május 6-án hatályát veszti.