Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok körüli ügyfél fogadási rendről

Hatályos: 2022. 05. 06 - 2023. 01. 03

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok körüli ügyfél fogadási rendről

2022.05.06.

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény. 232. § (3). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka - és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) kormányrendelet 13. § (1). bekezdésben foglaltakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

2. § (1) A Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet: a nyári időszakban: 2022. július 25-től 2022. augusztus 21-ig, a téli időszakban: 2022. december 19-től 2023. január 1-ig tart.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

3. § A 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt az ügyfélfogadás a Hivatalban az alábbiak szerint alakul:

a) 2022. október 14. (péntek) 8.00-12.00 – 13.00-16.00

b) 2022. október 15. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a hivatal zárva tart.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 3-án hatályát veszti.