Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2.sz. módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 04 - 2022. 05. 04

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2.sz. módosításáról

2022.05.04.

Alsóörs Község Önkormányzata az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: A rendelet) 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: "4§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.247.963.552 forintban, kiadási főösszegét 1.247.963.552 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 forint.(2) A főösszegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:a) Alsóörs Község Önkormányzata 723.592.151 Ftb) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 90.539.825 Ftc) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 287.042.912 Ftd) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 146.788.664 FtAz intézmények tervezett kiadásaihoz a fedezetet – saját bevételeiken túl – az Önkormányzat biztosítja.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.