Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 07 - 2022. 05. 09

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.07.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 636.971.343 forintban,
b) bevételi főösszegét 636.971.343 forintban”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzat működési támogatása 44.868.411 Ft

b) egyéb működési támogatás 68.000.000 Ft

c) felhalmozási célú támogatása 55.783.806 Ft

d) közhatalmi bevételek 49.600.000 Ft

e) működési bevételek 59.090.995 Ft

f) felhalmozási bevétel 130.000 Ft

g) működési célú átvett pénzeszköz 4.400.000 Ft

h) pénzmaradvány 355.098.131 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„c) dologi kiadások 225.466.653 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) egyéb működési kiadások 146.677.839 Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 7-én lép hatályba.

1. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A

B

C

D

E

F

1

Sorszám

Megnevezés

Álláshelyek száma 2020. december 31-én

Változás

Álláshelyek száma 2021. január 1-től

Álláshelyek száma 2021. december 31-től

2

I.

Alapfeldatokat ellátó intézmények

3

4

I.

Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen

0

0

0

0

5

Önkormányzat Képviselő-testülete

6

1.

Képviselő testület

7

0

7

7

7

2.

Egyéb önkormányzati feladatok

7

0

7

5

8

3.

Közfoglalkoztatás

15

0

15

14

9

II.

Önkormányzat összesen

29

0

29

26

10

III.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

29

0

29

26

11

Tájékoztató táblázat

12

1

Képviselők

5

5

5

13

2

Polgármester, alpolgármester

2

2

2

14

3

Bizottsági tagok

3

3

3

15

4

Köztisztviselő

0

0

0

16

5

Közalkalmazottak

2

2

3

17

6

Munka törvénykönyve alá tartozók

5

5

2

18

7

Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak

8

8

3”

2. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

E

F

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

3

B111

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

27 449 202

27 449 202

27 795 666

27 795 666

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

8 220 780

8 896 480

9 152 003

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása

8 112 324

368 676

482 904

482 904

7

B114

Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása

2 434 740

2 434 740

2 475 132

2 475 132

8

B115

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

0

3 140 028

3 303 564

4 873 578

9

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

89 128

89 128

89 128

10

B11

Önkormányzatok működési támogatása

37 996 266

41 702 554

43 042 874

44 868 411

11

B16

Egyéb működési célú támogatás

34 749 000

44 200 000

44 200 000

68 000 000

12

B1

Működési célú támogatás ÁH-n belül

72 745 266

85 902 554

87 242 874

112 868 411

13

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

414 000

6 282 000

55 783 806

14

B25

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről

0

0

0

0

15

B2

Felhalmozási célú támogatások

0

414 000

6 282 000

55 783 806

16

B34

Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

17

B351

Értékesítési és forgalmi adók

34 000 000

36 000 000

47 000 000

47 000 000

18

B354

Gépjármű adók

0

0

0

0

19

B355

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

0

0

20

B35

Termékel és szolgálatások adói

36 500 000

38 500 000

49 500 000

49 500 000

21

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

100 000

100 000

100 000

100 000

22

B3

Közhatalmi bevétel

36 600 000

38 600 000

49 600 000

49 600 000

23

B4

Működési bevétel

14 701 734

19 385 315

50 976 995

59 090 995

24

B5

Felhalmmozási bevétel

0

0

130 000

130 000

25

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

6 000 000

6 600 000

6 800 000

4 400 000

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

27

B8

Pénzmaradvány

355 153 000

355 098 131

355 098 131

355 098 131

28

B1-B8

Költségvetési bevétel

485 200 000

506 000 000

556 130 000

636 971 343”

3. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

E

F

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

3. módosítás

3

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 024 900

37 025 700

41 000 000

41 000 000

4

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

5

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

1 221 200

1 500 000

1 500 000

6

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

0

7

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

8

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

9

K1107

Béren kívüli juttatások

550 000

550 000

614 000

614 000

10

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

11

K1109

Közlekedési költségtérítés

220 000

220 000

220 000

220 000

12

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

13

K111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

14

K112

Szociális támogatások

0

0

0

0

15

K113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

232 000

1 232 000

3 100 000

2 935 000

16

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

3 893 400

3 893 400

3 893 400

4 058 400

17

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

7 979 000

7 079 000

6 579 000

6 579 000

18

K123

Egyéb külső személyi juttatások

800 000

800 000

400 600

400 600

19

K1

Személyi juttatások

48 699 300

52 021 300

57 307 000

57 307 000

20

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 525 000

6 725 000

7 000 000

7 000 000

21

K3

Dologi kiadások

80 177 339

95 177 339

210 196 639

225 466 653

22

K4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

23

K502

Működési célú visszatérítendő támogatás

6 706 661

8 806 661

8 806 661

14 506 661

24

K505

Működési célú támogatások államháztartáson bellülre

0

0

0

0

25

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

29 100 000

29 100 000

29 000 000

29 000 000

26

K508

Kölcsön nyújtása

700 000

700 000

700 000

700 000

27

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

28

K513

Tartalék

53 521 849

41 699 849

41 449 849

101 321 178

29

K5

Egyéb működési kiadások

90 828 510

81 106 510

81 106 510

146 677 839

30

K6

Beruházások

213 450 000

223 450 000

164 000 000

164 000 000

31

K7

Felújítások

42 000 000

44 000 000

33 000 000

33 000 000

32

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

33

K9

Megelőlegezések

1 519 851

1 519 851

1 519 851

1 519 851

34

K1-K9

Költségvetési kiadások összesen

485 200 000

506 000 000

556 130 000

636 971 343”

4. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1

Ft

2

Megnevezés

Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)

Személyi
juttatások

Munkáltatókat
terhelő
járulékok

Dologi kiadások

Egyéb
működési célú
kiadások

Ellátottek
pénzbeli
juttatásai

Működési
kiadások
összesen
(4+5+6+7+8)

Beruházási
kiadások

Felújítási
kiadások

Felhalmozási
kiadások
összesen
(10+11)

Adott kölcsön

Pénzügyi
befektetés

Tartalék

Intézmény
finanszírozás

Hitel
visszafizetés

3

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

4

Önkormányzat igazgatási és település
üzemeltetési tevékenysége

509 846 492

27 307 000

3 740 000

179 266 653

14 506 661

0

224 820 314

150 005 000

33 000 000

183 005 000

700 000

0

101 321 178

0

0

5

K

Igazgatási és jogalkotái feladatok

145 538 839

4 500 000

600 000

15 000 000

14 506 661

34 606 661

8 911 000

0

8 911 000

700 000

0

101 321 178

0

0

6

K

Településüzemeltetési feladatok

40 950 000

500 000

0

7 000 000

7 500 000

450 000

33 000 000

33 450 000

0

0

0

0

0

7

N

Település fejlesztési feldatok

323 357 653

22 307 000

3 140 000

157 266 653

0

182 713 653

140 644 000

140 644 000

0

0

0

0

0

8

Köznevelési feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K

Óvoda fenntarási, működési feldatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K

Iskola működési feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Szociális és gyermekjóléti-,
gyermekétkeztetési feladatok

80 185 000

22 000 000

2 100 000

24 200 000

30 850 000

2 000 000

81 150 000

13 335 000

0

13 335 000

0

0

0

0

0

12

K

Gyermekétkeztetési feldatok

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

13

K

Egyes szociális és gyermekétkeztetési
feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

N

Szociális szakosított ellátás

0

3 000 000

300 000

11 000 000

0

0

14 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

15

N

Települési támogatás

34 200 000

0

0

3 200 000

29 000 000

2 000 000

34 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

16

N

Közfoglalkoztatási programok

17 200 000

15 000 000

1 200 000

1 000 000

17 200 000

0

0

0

0

0

0

0

17

N

Egyéb szociális feladatok

27 785 000

4 000 000

600 000

8 000 000

1 850 000

0

14 450 000

13 335 000

0

13 335 000

0

0

0

0

0

18

K

Közművelődési, kulturális kapcsolatos
feladatok

6 761 000

1 000 000

101 000

5 000 000

0

0

6 101 000

660 000

0

660 000

0

0

0

0

0

19

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok

25 059 000

7 000 000

1 059 000

17 000 000

0

0

25 059 000

0

0

0

0

0

0

0

0

20

K

Egészségügyi alapellátási feladatok

25 059 000

7 000 000

1 059 000

17 000 000

0

0

25 059 000

0

0

0

0

0

0

0

0

21

N

Egészségügyi egyéb, nem
alapellátási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Megelőlegezés

1 519 851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Önkormányzat összesen

636 971 343

57 307 000

7 000 000

225 466 653

45 356 661

2 000 000

337 130 314

164 000 000

33 000 000

197 000 000

700 000

0

101 321 178

0

0”

5. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

A

B

C

D

E

F

G

1

Ft-ban

2

Működési

Eredeti

Módosítás

Költségvetési egyenleg

Felhalmozás

Eredeti

Módosítás

3

Bevétel

Bevételek

4

Önkormányzatok működési támogatása

37 996 266

44 868 411

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

0

55 783 806

5

Egyéb működési támogatások

34 749 000

68 000 000

Értékesítésből származó saját bevétel

0

0

6

Közhatalmi bevételek

36 600 000

49 600 000

Vagyonhasznosításból származó bebétel

0

0

7

Önkorményzat működési bevételei

14 701 734

59 090 995

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

130 000

8

Működési célú átvett pénzeszközök

6 000 000

4 400 000

9

Előző évi pénzmaradvány

99 703 000

214 011 937

Előző évi pénzmaradvány

255 450 000

141 086 194

10

Bevétel összesen

229 750 000

439 971 343

Bevétel összesen

255 450 000

197 000 000

11

Kiadások

Kiadások

12

Személyi juttatások

48 699 300

57 307 000

Beruházások

213 450 000

164 000 000

13

Munkaadót terhelő járulékok

6 525 000

7 000 000

Felújítások

42 000 000

33 000 000

14

Dologi kiadások

80 177 339

225 466 653

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

15

Ellátottek pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

Beruházási hitel törlesztése

0

0

16

Egyéb működési célú kiadások

37 306 661

45 356 661

Tartalék

17

Tartalék

53 521 849

101 321 178

18

Megelőlegezés

1 519 851

1 519 851

19

Kiadások összesen

229 750 000

439 971 343

Kiadások összesen

255 450 000

197 000 000

20

Működési egyenleg

0

0

0

Felhalmozási egyenleg

0

0”

6. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2

sor-
szám

Megnevezés

Bevételek összesen

Intézményi működési bevétel

Helyi adó bevétel

Átengedett központi
támogatás

Egyéb sajátos bevétel

Felhalmozási bevételek

Önkormányzat
költségvetési támogatásai

Működési célú
átvett pénzeszköz

3

A.

Önkormányzati igazgatási
bevételei

-

4

K

1

Önkormányzati Hivatal

179 141 212

9 382 000

40 326 995

28 000 000

55 913 806

44 868 411

650 000

5

I.

Önkormányzati Hivatal összesen

179 141 212

9 382 000

-

40 326 995

28 000 000

55 913 806

44 868 411

650 000

6

II.

Helyi adó bevételek

-

7

N

1

Magánszemélyek kommunális
adója

2 500 000

2 500 000

8

N

2

Iparűzési adó

47 000 000

47 000 000

9

N

3

Bírság

-

10

N

4

Talajterhelési díj

-

-

11

N

5

Pótlék

100 000

100 000

12

II.

Helyi adó bevételek összesen

49 600 000

-

49 600 000

-

-

-

-

-

13

III.

Átengedett bevételek

-

14

K

1.

Gépjármű adó

-

-

15

N

2.

Bírság

-

16

III.

Átengedett bevételek összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

17

A

Önkormányzati igazgatási bevételei összesen

228 741 212

9 382 000

49 600 000

40 326 995

28 000 000

55 913 806

44 868 411

650 000

18

B.

Egyéb igazgatás

-

19

N

1.

START munkaprogram

-

20

N

2.

Közfoglalkoztatás

15 000 000

15 000 000

21

B.

Egyéb igazgatás összesen

15 000 000

-

-

-

15 000 000

-

-

-

22

C.

Közrendezési feladatok

-

23

N

1.

Mezőőrzés

-

24

C.

Közrendezési feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

25

D

Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok

-

26

K

1.

Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

19 750 000

16 000 000

3 750 000

27

K

2.

Önkormányzati lakások üzemeltetése

-

-

28

K

3.

Viziközműrendszer bérbeadása

-

29

D

Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen

19 750 000

-

-

-

16 000 000

-

-

3 750 000

30

E

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok

-

31

N

1

Települési rendezvények

-

32

N

2

Küldöldi kapcsolatok

-

33

E

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

34

F

Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok

-

35

K

1

Közvenelési intézmények működtetése, óvoda

-

36

K

2

Intézményi étkeztetés

8 200 000

8 200 000

37

K

3

Közművelődési feladatok

1 032 000

1 032 000

38

F

Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen

9 232 000

9 232 000

-

-

-

-

-

-

39

G

Szociális és egészségügyi feladatok

-

40

K

1

Pénzbeli és természetbeni ellátások

-

41

K

2

Szociális és gyermekjóléti feladatok

9 150 000

150 000

9 000 000

42

K

3

Szociális ellátás

-

43

N

4

Jelzőrendszer

-

44

G

Szociális és egészségügyi feladatok összesen

9 150 000

150 000

-

-

9 000 000

-

-

-

45

H

Egyéb feladatok

-

46

1

Hitel, kötvény

-

47

2

Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás

-

48

3

Előző évi pénzmaradvány

355 098 131

355 098 131

49

H

Egyéb feladatok összesen

355 098 131

355 098 131

-

-

-

-

-

-

50

I

Összesen (A-H)

636 971 343

373 862 131

49 600 000

40 326 995

68 000 000

55 913 806

44 868 411

4 400 000”

7. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.

B.

C.

D

E

F

G

1

Ft

2

Sorszám

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Fejlesztési hitel

Eu-s támogatás

Hazai támogatás

3

Beruházások

0

4

1

TOP 1.1.3 piac építése és berendezések

136 000 000

136 000 000

5

2

Falubusz Magyar Falu porgram

13 335 000

13 335 000

6

3

Fűnyíró gép

3 460 000

3 460 000

7

4

Gépek hivatal és könyvtár

554 000

554 000

8

5

Épület vásárlás

5 000 000

5 000 000

9

6

Informatikai eszköz beszerzés

1 411 000

1 411 000

10

7

Konyha sütő

1 800 000

1 800 000

11

8

Kandelláber temető

880 000

880 000

12

9

Sörpad és sátor rendezvényekhez

520 000

520 000

13

10

Bojlerek óvoda, konyha

560 000

560 000

14

11

Játszótér csúzda

60 000

60 000

15

12

Közmunkások gépek

420 000

420 000

16

Beruházások összesen

164 000 000

17

Felújítások

18

1

VP 6.7.2.1 út

24 000 000

24 000 000

19

2

Járda

9 000 000

9 000 000

20

Felhalmozási kiadások összesen

197 000 000

8. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi saját bevételei alakulása

A

B

C

D

E

F

1

Ft-ban

2

Sorszám

Megnevezés

Tárgyév (2021. év)

Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően

Összesen

3

2022. évben

2023. évben

2024. évben

4

1

Helyi adók

49 600 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

154 600 000

5

2

Osztalék, koncesszíós díjak

0

0

6

3

Díjak, pótlékok, bírságok

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

7

4

Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok
értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel

0

8

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

9

6

Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

10

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések

0

11

8

Saját bevételek

49 700 000

35 100 000

35 100 000

35 100 000

155 000 000

12

9

Saját bevételek 50%-a

24 850 000

17 550 000

17 550 000

17 550 000

77 500 000

13

10

Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (11-17 sor)

0

0

0

0

0

14

11

Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás

0

15

12

Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás

0

16

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

17

14

Adott váltó

0

18

15

Pénzügyi lízing

0

19

16

Halasztott fizetés

0

20

17

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

21

18

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19-25 sor)

0

0

0

0

0

22

19

Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás

0

23

20

Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás

0

24

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

25

22

Adott váltó

0

26

23

Pénzügyi lízing

0

27

24

Halasztott fizetés

0

28

25

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

29

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)

0

0

0

0

0

30

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)

24 850 000

17 550 000

17 550 000

17 550 000

77 500 000”

9. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sor-
szám

Megnevezés

Összesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2

Kiadások

3

1

Személyi jellegű kiadások

64 307 000

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

5 358 917

4

2

Dologi jellegű kiadások

225 466 653

18 788 888

18 788 888

18 788 888

18 788 888

18 788 888

18 788 888

18 788 888

18 788 888

18 788 888

18 788 888

18 788 888

18 788 888

5

3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

1 175 000

6

4

Egyéb működési kiadás

45 356 661

3 808 000

3 808 000

3 808 000

3 808 000

3 808 000

3 808 000

3 808 000

3 808 000

3 808 000

3 808 000

3 808 000

3 468 661

7

5

Beruházások

164 000 000

15 000 000

16 510 000

100 000 000

32 490 000

8

6

Felújítások

33 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

9

7

Megelőlegezés

1 519 851

1 519 851

10

8

Tartalék

101 321 178

101 321 178

11

Kiadások összesen

636 971 343

29 550 655

144 351 982

44 540 804

128 030 804

28 030 804

28 030 804

60 520 804

39 030 804

39 030 804

39 030 804

28 030 804

28 791 466

12

Bevétel

13

1

Önkormányzat működési támogatása

44 868 411

3 739 034

3 739 034

3 739 034

3 739 034

3 739 034

3 739 034

3 739 034

3 739 034

3 739 034

3 739 034

3 739 034

3 739 034

14

2

Egyéb működési célú támogatás

68 000 000

2 895 750

2 895 750

2 895 750

18 295 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

20 746 750

15

3

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

55 783 806

1 000 000

9 000 000

45 783 806

16

4

Közhatalmi bevételek

49 600 000

1 500 000

4 600 000

21 000 000

860 000

460 000

8 180 000

13 000 000

17

5

Működési bevételek

59 090 995

4 924 250

4 924 250

4 924 250

4 924 250

4 924 250

4 924 250

4 924 250

4 924 250

4 924 250

4 924 250

4 924 250

4 924 250

18

6

Működési célú átvett pénzeszköz

4 530 000

4 530 000

19

7

Pénzmaradvány

355 098 131

355 098 131

20

Bevételek összesen

636 971 343

11 559 034

366 657 165

14 059 034

36 089 034

41 559 034

11 559 034

11 559 034

11 559 034

12 419 034

12 019 034

19 739 034

88 193 840

21

Támogatást megelőlegező hitel

0

22

Kiadás/Bevétel egyenlege

0

-17 991 622

222 305 182

-30 481 771

-91 941 771

13 528 229

-16 471 771

-48 961 771

-27 471 771

-26 611 771

-27 011 771

-8 291 771

59 402 374”

10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021-2023 évi bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

Ft

1

Sorszám

Bevétel

2021. év

2022. év

2023. év

2

1

Önkormányzatok működési támogatása

44 868 411

49 355 252

49 355 252

3

2

Egyéb működési célú támogatás

68 000 000

45 000 000

45 000 000

4

3

Felhalmozási célú támogatások

55 783 806

0

0

5

4

Közhatalmi bevétel

49 600 000

45 000 000

45 000 000

6

5

Működési bevétel

59 090 995

40 000 000

40 000 000

7

6

Felhalmmozási bevétel

0

0

0

8

7

Működési célú átvett pénzeszközök

4 400 000

0

0

9

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

10

9

Költségvetési bevétel

281 743 212

179 355 252

179 355 252

11

10

Pénzmaradvány

355 098 131

52 413 730

39 138 335

12

11

Finanszírozási bevétel

0

0

0

13

12

Összes bevétel

636 841 343

231 768 982

218 493 587

14

Kiadások

2021. év

2022. év

2023. év

15

1

Személyi juttatások

57 307 000

60 745 420

63 782 691

16

2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 000 000

7 896 905

7 896 905

17

3

Dologi kiadások

225 466 653

157 826 657

142 043 991

18

4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

2 000 000

5 000 000

4 500 000

19

5

Egyéb működési kiadások

45 356 661

300 000

270 000

20

6

Beruházások

164 000 000

0

0

21

7

Felújítások

33 000 000

0

0

22

8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

23

9

Tartalék

101 321 178

0

0

24

10

Megelőlegezések

1 519 851

0

0

25

11

Költségvetési kiadások

636 971 343

231 768 982

218 493 587”

11. melléklet

12. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

A

B

C

D

Ft

1

I.

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

2

1.

Települési önkormányzat működésénak támogatása

3

I.1.b.a.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7 098 840

7 098 840

4

I.1.b.b.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 608 000

4 608 000

5

I.1.b.c.

Köztetmető fenntartásának támogatása

1 337 496

1 337 496

6

I.1.b.d.

Közutak fentartásának támogatása

9 830 916

10 177 380

7

I.b

22 875 252

23 221 716

8

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

4 500 000

4 500 000

9

I.c.

4 500 000

4 500 000

10

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

73 950

73 950

11

I.d.

73 950

73 950

12

Kiegészítés

0

0

13

Polgármesteri illetmény támogatás

0

0

14

I.I

Alaptámogatás

27 449 202

27 795 666

15

II.1. (1)

Óvodaped. elismert létszám 8.hó

0

0

16

II.1. (1)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó

0

0

17

II.1. (2)

Óvodaped. elismert létszám 4 hó

0

0

18

II.1. (2)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó

0

0

19

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó

0

0

20

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó

0

0

21

II.5.

Alapfokú végzettségű pedagógus

0

0

22

II.

Köznevelés támogatás

0

0

23

Települési önk. egyéb szociális feladatok

0

0

24

III.c.

Szociális étkezés

3 318 000

4 324 480

25

III.d.(1)

Házi segítségnyújtás- szociális gondozás

0

0

26

III.d.(2)

Házi segítsújtás- személyi gondozás

0

0

27

Falugondnoki szolgálat

4 479 000

4 572 000

28

III.f

Idősek nappali ellátása

0

0

29

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám

0

0

30

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

0

0

31

Szünidei étkezés

315 324

493 848

32

III.

Szociális támogatás

8 112 324

9 390 328

33

Kulturális feladatok támogatása

2 434 740

2 475 132

34

IV.

Kulturális feladatok támogatása

2 434 740

2 475 132

35

Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása

6 706 661

6 706 661”