Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 08 - 2022. 05. 09

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2022.05.08.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2022. május 7-én lép hatályba.

1. melléklet5

2. melléklet6

3. melléklet7

4. melléklet8

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 9. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.