Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításról

Hatályos: 2022. 04. 30 - 2022. 05. 01

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításról1

2022.04.30.

Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. §3

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1.2.9. számú mellékletének helyébe az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet (9. melléklet), lép helyébe a következő rendelkezés lép

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § és a 2. § 2022. április 29-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.