Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról

2022.04.30.

Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, bizottságaira, intézményeire terjed ki.

2. § Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodási beszámolóját az alábbiak szerint fogadta el: 742.305.139.- Forint azaz Hétszáznegyvenkétmillió-háromszázötezer-egyszázharminckilenc forint bevétellel, és 570.781.087.- forint azaz Ötszázhetvenmillió-hétszáznyolcvanegyezer-nyolcvanhét forint kiadással.

3. § (1) Az Önkormányzat gazdasági beszámolójának fejezet és címrendjét az 1. melléklet- 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott melléklet magába foglalja a bevételi és kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, jogcímek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását.

(3) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021. évi maradvány kimutatást a 5. melléklet mutatja be.

(6) A 2021. évi többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 6. melléklet mutatja be.

(7) A 2021. évi adósságállományt a 7. melléklet mutatja be.

(8) A 2021. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

(9) A 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza

(10) Az önkormányzat Éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 10. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.