Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról 3/2017 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 02

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról 3/2017 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (II.7..) önkormányzati rendelete 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 23.000,- Ft forint összegű díjazás illeti meg.

7. § A 4. § és 5. § szerinti díjakat az eseményt megelőző 30. munkanapig kell átutalással vagy készpénz átutalási megbízáson a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 73611060-10267477 számú számlaszámára megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az „Anyakönyv” megjelölést, az esküvő helyszínét és időpontját.”

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.