Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (II.7..) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról

Hatályos: 2022. 07. 01

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (II.7..) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról

2022.07.01.

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 E rendelet alkalmazásában:

1. hivatali helyiség: Gánt Község Polgármesteri Hivatalának házasságkötő terme (8082 Gánt, Béke tér 20.);

2. hivatali munkaidő: a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkarend szerinti munkaidő.

2. § Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben meghatározott munkaszüneti nap kivételével – munkanapon 19:00 óráig, szombaton 09:00 órától 19:00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

3. § Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (3) bekezdésében foglaltak biztosítottak.

4. § A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díja szertartásonként bruttó 25.000,- forint, amely a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt illeti.

5. § A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díja szertartásonként bruttó 35.000,- forint, amely a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt illeti.

6. §2 A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 23.000,- Ft forint összegű díjazás illeti meg.

7. §3 A 4. § és 5. § szerinti díjakat az eseményt megelőző 30. munkanapig kell átutalással vagy készpénz átutalási megbízáson a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 73611060-10267477 számú számlaszámára megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az „Anyakönyv” megjelölést, az esküvő helyszínét és időpontját.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

9. § Hatályát veszti Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011 (VI. 10.) önkormányzati rendelete a családi események szolgáltatási díjairól.

1

Az 1. § a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 6. § a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.