Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról 3/2017 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02 - 2022. 07. 02

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról 3/2017 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.07.02.

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.