Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 14 - 2022. 05. 14

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.05.14.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §(1) és (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 15. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.