Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2021. (XII.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 31 - 2022. 05. 31

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2021. (XII.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.12.31.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó alábbi intézményekre terjed ki

a) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

b) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ.

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §2

3. §3

4. § Kihirdetés, hatálybalépés]

(1) Ez a rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. 12.30-án 14:00 órakor lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

5. § Hatályba léptető rendelkezés]

Ez a rendelet 2021. december 30-án 14 órakor lép hatályba.

1. melléklet4

2. melléklet5

3. melléklet6

4. melléklet7

5. melléklet8

6. melléklet9

7. melléklet10

8. melléklet11

9. melléklet12

10. melléklet13

11. melléklet14

12. melléklet15

13. melléklet16

14. melléklet17

15. melléklet18

16. melléklet19

17. melléklet20

18. melléklet21

19. melléklet22

20. melléklet23

21. melléklet24

22. melléklet25

23. melléklet26

24. melléklet27

25. melléklet28

26. melléklet29

27. melléklet30

28. melléklet31

29. melléklet32

30. melléklet33

31. melléklet34

32. melléklet35

1

Az önkormányzati rendeletet a Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 25. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 29. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 30. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 31. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 32. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.